OpenCart 2.2.0.0

Najnowsze wydanie OpenCart-a oznaczone numerkiem 2.2.0.0 przynosi kolejne zmiany i ulepszenia. Z najważniejszych wymienić należy przede wszystkim wykorzystanie narzędzia Composer do zarządzania zależnościami bibliotek, co w znacznym stopniu ograniczyło liczbę występujących błędów w programie.

Ponadto wprowadzono znaczne zmiany i udoskonalenia w obsłudze zdarzeń systemowych oraz wprowadzono zmiany w renderowaniu szablonów sklepu w celu wyeliminowania przypadków zbędnej powtarzalności fragmentów kodu. Po wstępnej analizie i przeprowadzonych testach można uznać obecnie wydaną wersję za w miarę stabilną i mogącą tym samym być wykorzystywaną do zastosowań produkcyjnych, aczkolwiek jedynie w przypadku instalacji nowego sklepu. Zakres wprowadzonych zmian, zarówno w silniku sklepu jak i strukturze szablonów uniemożliwia niestety aktualizację wcześniejszych wersji oprogramowania do wersji 2.2.0.0 bez konieczności wprowadzenia znacznych modyfikacji wykorzystywanych dotychczas rozszerzeń i szablonów graficznych.

Najlepsze szablony 2017