OpenCart 3.0.1.1

No i mamy kolejną, poprawkową wersję rozwojową OpenCart-a oznaczoną numerkiem 3.0.1.1. Dodano w niej bardzo przydatne funkcje, jakimi jest niewątpliwie mechanizm buforowania szablonów Twig z opcją włączania i wyłączania oraz usuwania plików z bufora z poziomu panelu administracyjnego sklepu.

Ponadto w tym wydaniu zaktualizowano instalatory części wbudowanych domyślnie bramek płatności, no i oczywiście wdrożono znaczną liczbę poprawek usuwających błędy zgłaszane przez użytkowników. 

Najlepsze szablony 2017