Menu
Koszyk

Kalendarium wydań OpenCart

Szczegółowe kalendarium wydań

Jeśli programowanie nie jest Twoją mocną stroną wybieraj zawsze STABILNE WERSJE PROGRAMU!

Wydanie naprawiające wszystkie dotychczas zgłaszane przez użytkowników błędy oraz dostosowujące program do działania w najnowszych, aktualnych wersjach PHP 7.3.x - 8.x.x.
Dalsza optymalizacja bibliotek znacznie wpłynęła na przyspieszenie i stabilność działania sklepu.
WAŻNA INFORMACJA: Wymaga minimum PHP 7.3.x lub 7.4.x !

Wydanie poprawkowe - wdrożenie większości znanych i zgłaszanych przez użytkowników poprawek i modyfikacji oraz przystosowanie do działania w PHP 7.4.x.
WAŻNA INFORMACJA: wymga minimum PHP 7.3.x !

Wydanie poprawkowe - usunięto rozszerzenie OpenBay PRO. Zaktualizowany został również kompilator SASS
WAŻNA INFORMACJA: OpenCart od wersji 3.0.3.5 wymaga do działania wyłącznie PHP 7.3.x !

Wydanie poprawkowe - na wniosek użytkowników przywrócono usunięte w wersji 3.0.3.3 starsze moduły obsługi płatności PayPal, wyeliminowano błędy w działaniu nowego modułu płatności PayPal Commerce oraz zaktualizowano do najnowszej wersji system szablonów .twig. Wprowadzono również modyfikacje w instalatorze oprogramowania.
WAŻNA INFORMACJA: od obecnej wersji (3.0.3.5) OpenCart działa wyłącznie w wersji PHP 7.3.x !

Wydanie poprawkowe, głównie obejmujące usunięcie większości rzadziej używanych modułów płatności oraz obsługi dostawy. Dzięki takiemu podejściu ewentualne przyszłe aktualizacje programu będą zdecydowanie łatwiejsze do wdrożenia. Przy pomocy tego wydania nie należy dokonywać aktualizacji poprzednio wydanej stabilnej wersji OpenCart (3.0.3.2), głównie z uwagi na fakt, iż nie zawiera ono żadnych innych aktualizacji oprócz opisanych powyżej, natomiast można go użyć do założenia nowego sklepu.

Kolejne wydanie poprawkowe usuwające wszystkie zgłaszane dotychczas przez użytkowników błędy, co nareszcie pozwala na uznanie tej wersji jako w pełni stabilnej i zalecanej do zastosowań produkcyjnych. Dodatkowo całość skryptu została zoptymalizowana pod kątem szybkości i niezawodności działania.

Wydana dziś wersja przynosi jedynie korektę numeracji wydania oraz niewielkie zmiany "kosmetyczne" dotyczące dodanego w poprzedniej wersji modułu Google Shopping. Niestety, żaden z błędów, które "powróciły" do wersji 3.0.3.0 z wcześniejszych wydań nie został usunięty.

Dziś pojawiła się kolejna aktualizacja programu przynosząca 1 nowy moduł: Google Shopping oraz drobne korekty w modułach PayPal Express Checkout oraz eWay. To tyle niestety z tych lepszych informacji. W kwestii informacji zaliczanych do grupy gorszych, obecnie wydana wersja OpenCart-a wybija się na wyraźne prowadzenie, a to głównie z przyczyny tajemniczego "powrotu" większości błędów i niedoróbek jakie występowały w wersjach 3.0.1.1 oraz 3.0.2.0! Pozostaje tylko mieć nadzieję, że obecna "wpadka" spowodowana jest atmosferą świateczno-noworoczną a nie ogólnym bałaganem w zespole.

Po ponad roku od wydania pierwszej, niestabilnej wersji OpenCart-a 3.x doczekaliśmy się nareszcie wersji stabilnej oznaczonej numerkiem 3.0.2.8. Wersja ta z powodzeniem może być wykorzystywana do zastosowań produkcyjnych z uwagi na fakt, iż niemal wszystkie dotychczasowe błędy i niedoróbki jakie były zgłaszane przez użytkowników wersji rozwojowych zostały naprawione, oprócz funkcji integracji z Marketplace, która to funkcja tak naprawdę na obecnym etapie rozwoju programu jest zupełnie zbędna. Z najważniejszych poprawek błędów, które uniemożliwiały prawidłowe działanie sklepu począwszy od wersji 3.0.0.0 wymienić należy między innymi:

 • naprawiony mechanizm obsługi kilku wersji językowych sklepu
 • uzupełnione brakujące fragmenty kodu odpowiedzialne za prawidłowe wyświetlanie tytułów poszczególnych podstron sklepu
 • naprawiona i zmodyfikowana obsługa pamięci podręcznej szablonów .twig
 • poprawione działanie wbudowanego edytora szablonów .twig
 • poprawione działanie wbudowanego edytora tłumaczeń
 • naprawiony menadżer obrazków
 • wyeliminowanie konieczności przenoszenia po instalacji sklepu katalogu pamięci podręcznej "powyżej" głównego katalogu sklepu - wymóg ten stwarzał problemy użytkownikom korzystającym z hostingu współdzielonego
 • dodane dodatkowe mechanizmy związane z bezpieczeństwem sklepu
Dziś została wydana kolejna wersja poprawkowa rozwojowej wersji OpenCart oznaczona numerkiem 3.0.2.0. Wydanie naprawia kolejne błędy zgłaszane przez użytkowników, dodana została również nowa bramka płatności Square (USA, Kanada, Japonia, Wielka Brytania, Australia). Nadal jednak w tej wersji występuje znaczna liczba problemów spowodowanych najczęściej przez niedopracowane nowo wprowadzone funkcje, choć zdarzają się również przypadki ewidentnych braków fragmentów kodu w funkcjach które we wcześniejszych wersjach gałęzi 3.x działały już w miarę poprawnie. Najczęściej zgłaszanymi przez użytkowników problemami jest m.in. występowanie błędów w obsłudze wielojęzycznych wersji sklepu, nieprawidłowe nagłówki tytułowe podstron sklepu spowodowane brakami fragmentów kodu w plikach kontrolera oraz problemy występujące w module integrującym sklep z witryną Marketplace umożliwiającym w zamyśle autorów bezpośrednią instalację zakupionych rozszerzeń i dodatków. Pomijając już kwestie związane z prawidłowym działaniem integracji z Marketplace od strony czysto technicznej, sam pomysł wprowadzenia tego typu rozwiązania wydaje się co najmniej bardzo dyskusyjny, głównie z uwagi na fakt jakości rozszerzeń oferowanych przez Marketplace. Bezpośrednie instalowanie niedopracowanych lub niezgodnych z posiadaną wersją sklepu rozszerzeń przez użytkowników sklepu nie posiadających wiedzy informatycznej w zdecydowanej większości przypadków prowadzić będzie w najlepszym przypadku do unieruchomienia sklepu, a w najgorszym do całkowitego uszkodzenia plików sklepu oraz jego bazy danych i trwałej utraty wszystkich danych produktów i klientów.
Kolejna wydanie poprawkowe oznaczone numerkiem 3.0.1.2. Wydanie naprawia kolejne błędy zgłoszone przez użytkowników, w tym bardzo istotne, związane z obsługą modułów dostawy.Poprawiono również działanie buforowania plików Twig - część użytkowników zgłaszała bowiem problemy z odświeżaniem buforowanych plików na serwerach z PHP w wersjach 5.4.x oraz 5.6.x. Tak, czy tak, wydana obecnie wersja nadaje się nadal jedynie do przeprowadzania testów i w żadnym wypadku nie powinna być wykorzystywana do uruchomienia realnie działającego sklepu.
No i mamy kolejną, poprawkową wersję rozwojową OpenCart-a oznaczoną numerkiem 3.0.1.1. Dodano w niej bardzo przydatne funkcje, jakimi jest niewątpliwie mechanizm buforowania szablonów Twig z opcją włączania i wyłączania oraz usuwania plików z bufora z poziomu panelu administracyjnego sklepu.Ponadto w tym wydaniu zaktualizowano instalatory części wbudowanych domyślnie bramek płatności, no i oczywiście wdrożono znaczną liczbę poprawek usuwających błędy zgłaszane przez użytkowników.
Całkiem nowy, całkiem inny - a czy będzie dobry? Przekonamy się o tym niebawem. Po prawie roku od wydania ostatniej stabilnej wersji OpenCart-a oznaczonej numerkiem 2.3.0.2 wydana została w dniu dzisiejszym pierwsza z najnowszej gałęzi 3.x wersja programu oznaczona numerkiem 3.0.0.0.Nie jest to jeszcze wersja produkcyjna, która może być użyta do uruchomienia sklepu, wręcz przeciwnie, należy ją określić jako wczesną wersję rozwojową, choćby z uwagi na fakt, iż wiele z nowo wprowadzonych w niej funkcji nie działa jeszcze w sposób zadowalający. Zmiany w najnowszej wersji OpenCart-a są naprawdę rewolucyjne, choć nie wszyscy dotychczasowi użytkownicy wcześniejszych wersji programu będą z części z nich zadowoleni. Najbardziej kontrowersyjną nowością jest zmiana systemu szablonów sklepu. Począwszy od wersji 3.0.0.0 OpenCart nie będzie już korzystał z szablonów pisanych w języku PHP, znikną tym samym bezpowrotnie pliki z rozszerzeniem .tpl, konsekwencją czego będzie brak możliwości korzystania z jakichkolwiek szablonów używanych w wersjach wcześniejszych sklepu. Nowy system szablonów oparty na plikach Twig znanych np. użytkownikom Symphony jest znacznie wydajniejszy i bardziej przejrzysty logicznie, a co najważniejsze, praktycznie całkowicie odporny na próby ataków hakerskich dzięki wyeliminowaniu możliwości wstawiania wykonywalnych funkcji PHP w treści plików Twig. Zmiana ta spowodowała również konieczność przebudowy wszystkich rozszerzeń i modułów dodatkowych, których działanie w dotychczasowych szablonach opierało się właśnie na wstawkach PHP wstawianych bezpośrednio do zawartości pliku szablonu. A więc podsumowując - szablony oraz większość rozszerzeń i dodatków przeznaczonych do wcześniejszych wersji OpenCart-a NIE będzie działać w najnowszej wersji sklepu.Tyle złych wiadomości, a na pocieszenie, teraz te dobre - najnowsza wersja sklepu została wyposażona w edytor szablonów oraz wersji językowych, obydwa dostępne w panelu administracyjnym. Edytory wykorzystują system ocMod - wszystkie wprowadzone przez użytkownika zmiany nie nadpisują plików oryginalnych, a jedynie tworzą "nadpisanie" zmienionych fragmentów pliku zapisywane w bazie danych. Pozwala to na bezproblemowe przywrócenie oryginalnej zawartości pliku poprzez skasowanie zapisanego w bazie nadpisania.Kolejną nowością, choć nie związaną bezpośrednio z funkcjonalnością sklepu jest integracja panelu administracyjnego z oficjalnym sklepem OpenCart Marketplace, w którym, bezpośrednio z poziomu naszego panelu administracyjnego możemy dokonać zakupu rozszerzeń i dodatków do posiadanego sklepu i dokonać ich instalacji (oczywiście dotyczy to tylko dodatków obsługujących system ocMod). Jest to kolejny krok w kierunku zautomatyzowania procesu instalowania rozszerzeń i aktualizacji sklepu na wzór funkcji dostępnych w Wordpressie, jednak na chwilę obecną funkcja ta wymaga znacznego dopracowania.
Po długim okresie oczekiwania wydana została w pełni stabilna wersja programu oznaczona numerkiem 2.3.0.2. Tym razem developerzy projektu stanęli na wysokości zadania, OpenCart 2.3.0.2 nie tylko został znacznie przebudowany i rozwinięty o nowe funkcje ale również wdrożono w nim poprawki do zdecydowanej większości błędów zgłoszonych przez użytkowników wszystkich dotychczas wydanych wersji gałęzi 2.x.Niestety są i złe wiadomości - po raz kolejny, w związku z wprowadzonymi zmianami konieczne będzie zmodyfikowanie i dostosowanie do nowej architektury programu większości dotychczas używanych rozszerzeń oraz szablonów graficznych. Oczywiście dotyczy to głównie użytkowników dokonujących aktualizacji oprogramowania sklepu z wcześniejszych wersji.
Najnowsze wydanie OpenCart-a oznaczone numerkiem 2.2.0.0 przynosi kolejne zmiany i ulepszenia. Z najważniejszych wymienić należy przede wszystkim wykorzystanie narzędzia Composer do zarządzania zależnościami bibliotek, co w znacznym stopniu ograniczyło liczbę występujących błędów w programie.Ponadto wprowadzono znaczne zmiany i udoskonalenia w obsłudze zdarzeń systemowych oraz wprowadzono zmiany w renderowaniu szablonów sklepu w celu wyeliminowania przypadków zbędnej powtarzalności fragmentów kodu. Po wstępnej analizie i przeprowadzonych testach można uznać obecnie wydaną wersję za w miarę stabilną i mogącą tym samym być wykorzystywaną do zastosowań produkcyjnych, aczkolwiek jedynie w przypadku instalacji nowego sklepu. Zakres wprowadzonych zmian, zarówno w silniku sklepu jak i strukturze szablonów uniemożliwia niestety aktualizację wcześniejszych wersji oprogramowania do wersji 2.2.0.0 bez konieczności wprowadzenia znacznych modyfikacji wykorzystywanych dotychczas rozszerzeń i szablonów graficznych.
Od wydania nareszcie stabilnej wersji 2.0.3.1 upłynęło już trochę czasu, i jak się okazuje, developerzy OpenCart-a wykorzystali ten okres na wprowadzenie kolejnych zmian w programie. Wydana dziś najnowsza wersja OpenCart-a oznaczona numerkiem 2.1.0.1 przynosi dość znaczne zmiany w zakresie wewnętrznych połączeń API, struktury tabel bazy danych, oraz co znacznie gorsze, zmianie lokalizacji modułów i rozszerzeń w strukturze katalogów na serwerze.Zastosowano wprawdzie mechanizm umożliwiający korzystanie z dodatków znajdujących się w "starym" układzie podkatalogów, głównie z myślą o użytkownikach dokonujących aktualizacji oprogramowania sklepu z wcześniejszych wersji, jednakże funkcja ta działa bardzo niestabilnie. Tak więc po raz kolejny użytkownicy wcześniejszych wersji programu pozbawieni zostali możliwości jego aktualizacji bez konieczności dostosowania wykorzystywanych dodatków do nowej architektury. Na chwilę obecną nie jest to na szczęście wielką tragedią, ponieważ wydana właśnie wersja zdecydowanie nie nadaje się do zastosowań produkcyjnych z uwagi na znaczą liczbę błędów, i choć developerzy projektu twierdzą zupełnie coś innego, z powodzeniem może być potraktowana jako wczesna wersja rozwojowa.
A więc nareszcie doczekaliśmy się stabilnej wersji programu z linii 2.0! W dniu 29 maja 2015r wydany został OpenCart oznaczony numerkiem 2.0.3.1 - tym razem zespół developerów stanął na wysokości zadania i wyeliminował wszystkie dotychczas zgłoszone przez użytkowników błędy i niedociągnięcia.Funkcjonalnie obecna wersja programu nie różni się od wcześniejszego wydania (2.0.2.0), jednak widoczną i nie ma co ukrywać, bardzo oczekiwaną różnicą jest to, że wreszcie wszystko działa poprawnie. Jak by bowiem na to nie spojrzeć, od wydania pierwszej wersji z linii 2.0 minęło prawie 7 miesięcy, i choć w tym czasie wydawane były wersje poprawkowe eliminujące stopniowo występujące problemy, to jednak dopiero dzisiejszą wersję programu można uznać za w pełni stabilną i nadającą się do zastosowań produkcyjnych. Dla użytkowników polskiej edycji programu przygotowaliśmy małą niespodziankę - bramki obsługi płatności on-line za pośrednictwem serwisów DotPay.pl oraz PayU.pl dostępne w wersji instalacyjnej OpenCart PL 2.0.3.1.
Kolejne wydanie "poprawkowe" OpenCart-a rozwiązujące jedynie część problemów występujących w najnowszej gałęzi 2.1.x programu. Niestety nadal nie rozwiązano problemu wstecznej zgodności ze starszymi wersjami sklepów, pozostało również do poprawienia kilka istotnych funkcji.Tak więc i tą wersję należy potraktować jedynie jako wczesną wersję rozwojową najnowszej gałęzi OpenCart-a i raczej nie używać jej do zastosowań produkcyjnych, nawet w przypadku nowych instalacji.
OpenCart w wersji 2.0.2.0 wydanej w dniu 31.03.2015r. nie przynosi jakichś większych zmian funkcjonalnych w stosunku do wersji wcześniejszych. Jedyną przydatną dla polskich użytkowników sklepu nowinką jest dodanie zabezpieczenia antyspamowego Google reCAPTCHA do formularzy na stronie formularza kontaktowego oraz formularza recenzji produktów.Pozostałe zmiany dotyczące m.in. nowych modułów płatności on-line dotyczą jedynie rynków zachodnich.  Nadal niestety nie został rozwiązany całkowicie problem z instalatorem rozszerzeń wirtualnych ocMod - o ile na serwerach, na których korzystamy z PHP w wersji 7.x oraz 5.6.x wszystko działa już prawidłowo, to niestety na serwerach z PHP w wersji 5.4 nadal występują problemy i to nie tylko z samym procesem instalacji dodatków, ale również z ich działaniem, nawet gdy proces instalacji przebiegał prawidłowo.
Kolejne wydanie "poprawkowe" eliminujące dalsze zgłoszone przez użytkowników problemy z działaniem najnowszej wersji OpenCart 2.x.x.x. Tym razem usunięty został poważny błąd wykryty w instalatorze programu, który na niektórych serwerach z PHP w wersjach 5.4 oraz 5.6 uniemożliwiał automatyczną aktualizację oprogramowania sklepu z wersji 1.5.x.Wdrożona została również część modyfikacji i poprawek w systemie ocMod, choć w tym przypadku nadal otrzymujemy sygnały od użytkowników testujących najnowsze wydanie programu o pojawiających się problemach w działaniu tego rozszerzenia. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że developerzy projektu w krótkim czasie rozwiążą i ten problem, co w konsekwencji pozwoli uznać program za w pełni stabilną wersję produkcyjną.
Tym razem wydanie "poprawkowe" oznaczone cyferką 2.0.1.0 usuwające wykryte błędy z wydanej niedawno wersji OpenCart 2.0.0.0. Wydanie nie zawiera żadnych zmian funkcjonalnych w stosunku do poprzedniej wersji programu, a jedynie usuwa większość zgłoszonych przez użytkowników błędów i problemów w działaniu sklepu.Na chwilę obecną nie usunięto niestety problemów pojawiających się przy próbie skorzystania z wbudowanego instalatora rozszerzeń OcMod. Całkowitego rozwiązania powyższego problemu należy spodziewać się niebawem. Tak więc użytkownicy wcześniejszych wersji programu (1.5.6.4 i wcześniejszych) powinni jeszcze przez pewien czas wstrzymać się z aktualizacją sklepu do najnowszej wersji, natomiast aktualizacja oprogramowania w przypadku używania wersji 2.0.0.0 do wersji 2.0.1.0 jest wysoce zalecana.
Dobra wiadomość dla wszystkich właścicieli sklepów internetowych korzystających lub zamierzających korzystać z oprogramowania OpenCart. Po bardzo długim okresie wyczekiwania od czasu wydania ostatniej stabilnej wersji (1.5.6.4) pojawiła się wreszcie w dniu 1 października najnowsza, przynosząca wiele rewolucyjnych zmian wersja oznaczona numerkiem 2.0.0.0.Z uwagi na bardzo duży zakres zmian w stosunku do poprzednich wersji, wszyscy użytkownicy pragnący wykonać aktualizację swoich sklepów do najnowszej wersji, w pierwszej kolejności powinni sprawdzić czy dodatkowo zainstalowane przez nich w sklepie moduły i rozszerzenia są kompatybilne z najnowszą wersją programu lub czy zostały do nich udostępnione stosowne aktualizacje. Zdecydowana większość rozszerzeń oraz szablonów graficznych przeznaczonych do wcześniejszych wersji sklepu wymaga bowiem dostosowania do zmienionej struktury katalogów oraz wprowadzonych w nowej wersji zmian funkcjonalnych.Nowy domyślny szablon graficzny sklepu oraz przebudowany panel administracyjny zostały w 100% przystosowane do działania na popularnych urządzeniach mobilnych, dzięki czemu finalny koszt uruchomienia nowoczesnego, zgodnego z najnowszymi trendami sklepu został znacznie zminimalizowany. Od strony funkcjonalnej również znajdziemy wiele nowości, jak choćby wbudowany mechanizm instalatora modułów dodatkowych i rozszerzeń OcMod, będący alternatywą dla stosowanego w poprzednich wersjach rozszerzenia VqMod, system śledzenia kampanii marketingowych, możliwość dodawania do formularza rejestracyjnego klienta własnych pól niestandardowych, a także znaczne zwiększenie szybkości działania i wydajności osiągnięte poprzez zoptymalizowanie kodu programu.
Po prawie roku od wydania wersji 1.5.6 w której niestety tradycyjnie już znalazło się trochę błędów, pojawiła się wreszcie stabilna, długo oczekiwana przez użytkowników wersja oznaczona numerkiem 1.5.6.4. Z nowości, jakie pojawiły się w tej wersji, na uznanie zasługuje niewątpliwie możliwość dołączania ilustracji do opcji produktu - możliwość ta z pewnością ucieszy użytkowników oferujących w swoim sklepie np. produkty w wielu wersjach kolorystycznych.Na więcej nowinek funkcjonalnych niestety trzeba będzie poczekać do chwili zapowiadanego od dość dawna wydania wersji 2.0, jednak o terminie jej pojawienia się przestali wspominać nawet główni developerzy projektu. Pozostaje więc niestety czekać cierpliwie i zadowolić się, przynajmniej chwilowo, obecnie wydaną wersją programu. Na pocieszenie warto podkreślić, że obecna wersja programu nareszcie usuwa wszystkie dotychczas zgłoszone przez użytkowników błędy.
Kolejne wydanie poprawkowe, w którym rozwiązano część zgłaszanych przez użytkowników problemów. Najważniejsze z nich to poprawka działania menadżera obrazków, poprawki w module płatności PayPal Express oraz wyeliminowanie błędów podczas generowania raportów. Niestety, z uwagi na znaczną jeszcze ilość pozostałych do poprawienia problemów, wersji tej nadal nie można uznać jako stabilnej do zastosowań produkcyjnych.
Wydanie poprawkowe rozwiązujące niewielką część problemów zgłaszanych przez użytkowników. W tym wydaniu poprawiono częściowo działanie modułu płatności PayPal Express oraz rozwiązano problem nieprawidłowych nagłówków w wiadomościach e-mail. Wprowadzone zostały również niewielkie zmiany w instalatorze programu.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jest już dostępna wersja 1.5.6.1 OpenCart-a. Wersja ta nie zawiera żadnych "nowinek" funkcjonalnych, a jedynie poprawia część błędów jakie zostały wykryte w wydanej niedawno wersji 1.5.6. Przy okazji tego wydania zmodyfikowany został instalator programu, który podczas procesu instalacji umożliwia wybór połączenia MySQLi z bazą danych.Niestety i tym razem developerzy nie usunęli wszystkich błędów jakie pojawiły się w wersji 1.5.6, tak więc raczej nie należy spieszyć się z aktualizacją działających sklepów, wkrótce zapewne pojawi się kolejne wydanie, miejmy nadzieję, że pozbawione już wszystkich błędów.
Wydana w dniu 23 lipca 2013 wersja 1.5.6, podobnie jak wersja 1.5.5 przyniosła nie tylko wielkie rozczarowanie, lecz również masę problemów użytkownikom, którzy zdecydowali się na zaktualizowanie swoich sklepów pracujących dotychczas na wcześniejszych wersjach. O ile bowiem po wydaniu niezbyt udanej, zawierającej znaczne ilości błędów wersji 1.5.5 pojawiła się w ciągu kilku dnipoprawiona wersja 1.5.5.1, to niestety tym razem od wydania wersji 1.5.6 minął ponad miesiąc, a o kolejnej podwersji (czyli według przyjętego już standardu - 1.5.6.1) poprawiającej wszystkie niedoróbki ostatniego wydania zupełnie nic nie słychać.Jest to raczej niezbyt poważne traktowanie użytkowników programu ze strony developerów projektu, szczególnie biorąc pod uwagę zamieszczoną na oficjalnej stronie projektu wypowiedź lidera zespołu tłumaczącego występujące w wydanej wersji błędy i niedoróbki koniecznością zachowania ustalonego terminu wydania zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z operatorami serwisów obsługujących m. in. płatności elektroniczne. A więc w skrócie, ważne że terminy zostały dotrzymane, to natomiast, że całość praktycznie nie nadaje się do użycia, jest tylko drobnym szczegółem.Szczęściem w tym całym zamieszaniu, przynajmniej dla polskich użytkowników OpenCart-a jest to, że wbrew wcześniejszym obietnicom m. in. usunięcia kilku istniejących w poprzednich wersjach problemów, które oczywiście w wersji 1.5.6 nie zostały usunięte - wersja 1.5.6 niczego nowego do programu nie wniosła - wszystkie dodane do niej funkcje dotyczą wyłącznie rynku zachodniego, zarówno integracja z Amazon Payments, PayPal PRO czy wreszcie z serwisem OpenBay PRO są dla polskich użytkowników niedostępne z racji miejsca zamieszkania. Tak więc spokojnie można wstrzymać się z aktualizacją swojego sklepu i czekać cierpliwie na kolejne wydanie, które, miejmy nadzieję, tradycyjnie już naprawi to co w obecnie wydanej wersji zostało popsute, a przy okazji również zlikwiduje i część chociaż błędów "ciągnących" się od wersji wcześniejszych.
Nowa, w pełni stabilna wersja OpenCart-a wyposażona została w długo oczekiwane przez użytkowników modyfikacje, zarówno w panelu administracyjnym jak i po stronie frontowej sklepu. Z najważniejszych wymienić należy między innymi: optymalizacja zapytań SQL co przekłada się na znaczne przyspieszenie działania sklepu w stosunku do wersji wcześniejszych oraz o wiele mniejsze obciążenie serwera na którym działa sklep. W opcji multisklepu zaimplementowana została sesja współdzielona klienta, co pozwala na dokonywanie zakupów w kilku sklepach do jednego wspólnego koszyka. Na podstronach kategorii produktów dodany został moduł filtrowania wyświetlania wyników według zdefiniowanych przez administratora kryteriów wyszukiwania. Nowością w tej wersji programu jest również zastąpienie w panelu administracyjnym sklepu dotychczasowych statycznych list wyboru listami z funkcją autopodpowiedzi, co znacznie przyspiesza codzienną obsługę sklepu.

Czy wiesz jakie informacje kryje w sobie numer wersji programu?

Oznaczenie wersji oprogramowania sklepu internetowego OpenCart składa się z czterech cyfr. Poniżej prezentujemy znaczenie każdej z nich:

 • Pierwsza cyfra - jest oznaczeniem gałęzi rozwojowej programu. Zmiana pierwszej cyfry w numerze wersji oznacza, iż w programie zostały wprowadzone głębokie zmiany i modyfikacje, co najczęściej wiąże się z koniecznością zmodyfikowania wszystkich używanych w sklepie dodatków i rozszerzeń firm trzecich w przypadku aktualizowania sklepu z wersji wcześniejszej.
 • Druga cyfra - jest oznaczeniem wersji w ramach tej samej gałęzi rozwojowej. Zmiana drugiej cyfry w numerze wersji oznacza, iż w programie zostały wprowadzone zmiany i modyfikacje podstawowych funkcji, co również często wymaga wprowadzenia modyfikacji w większości używanych w sklepie dodatków i rozszerzeń firm trzecich w przypadku aktualizowania sklepu z wersji wcześniejszej.
 • Trzecia cyfra - jej zmiana informuje użytkowników o dodaniu do programu nowej funkcji lub rozszerzenia i najczęściej nie powinno to mieć wpływu na działanie większości używanych w sklepie dodatków i rozszerzeń firm trzecich w przypadku aktualizowania sklepu z wersji wcześniejszej.
 • Czwarta cyfra - jej zmiana jest informacją o wprowadzeniu w programie drobnych poprawek i zasadniczo nie powinno to mieć wpływu na działanie wszystkich używanych w sklepie dodatków i rozszerzeń firm trzecich w przypadku aktualizowania sklepu z wersji wcześniejszej.