Menu
Koszyk

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami dokonywania zakupów w sklepie "OpenCartLab" prowadzonym przez LS Web Service LLC - Regionalny Dział Informatyczny: Al. Pokoju 81, 31-564 Kraków.


1. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż usług oraz oprogramowania w wersji elektronicznej w formie plików pobieranych przez nabywcę z serwera sklepu po uiszczeniu płatności.


2. Zakupione produkty przeznaczone do samodzielnej instalacji przez nabywcę są dostępne do pobrania natychmiast po zakończeniu procesu płatności w przypadku płatności on-line, a w przypadku płatności przelewem tradycyjnym natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez bank sprzedawcy.


3. Zakupione produkty wraz z usługą instalacji na serwerze nabywcy są instalowane i przekazane nabywcy do użytkowania w terminie od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności przelewem tradycyjnym przez bank sprzedawcy, lub od dnia dokonania przez nabywcę płatności on-line. Termin przekazania sklepu nabywcy może ulec wydłużeniu do maksymalnie 14 dni roboczych w przypadku zlecenia przez nabywcę wykonania dodatkowych modyfikacji wyglądu lub funkcjonalności zakupionego sklepu.


4. Wszystkie zakupione w naszym sklepie produkty objęte są nieograniczonym czasowo bezpłatnym wsparciem technicznym w zakresie poprawności działania oraz bezpieczeństwa użytkowania. Gwarantowane bezpłatne wsparcie techniczne i odpowiedzialność sprzedawcy wygasa z chwilą dokonania przez nabywcę modyfikacji zakupionych plików bez uzgodnienia zakresu wprowadzanych zmian z naszym Działem Technicznym.


5. Z uwagi na formę sprzedawanych produktów (pliki pobierane samodzielnie przez klienta) nie ma możliwości rezygnacji ze złożonego i prawidłowo opłaconego zamówienia lub wymiany na inny produkt od chwili skutecznego pobrania przez Nabywcę zakupionego produktu na swój komputer (fakt ten jest rejestrowany przez mechanizmy wewnętrzne naszego sklepu). Prosimy więc o dokonywanie przemyślanych zakupów, a w przypadku wątpliwości dotyczących produktu lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji, o skontaktowanie się z nami przed dokonaniem zakupu.


6. Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych informujemy iż wszelkie dane przekazane przez Nabywcę podczas składania zamówienia przechowywane są i wykorzystane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia i wystawienia dokumentu sprzedaży. Bazy danych z informacjami o klientach są zabezpieczone zgodnie z najnowszymi wymogami. Dodatkowo, każdorazowa próba odczytania tych danych przez osoby nieupoważnione jest szczegółowo rejestrowana w systemie. Pozwala nam to na przekazywanie informacji o potencjalnych włamaniach odpowiednim organom ścigającym tego typu działania.


Na wszystkie pozostałe pytania, dotyczące działania sklepu i sprzedawanych w nim produktów chętnie odpowiemy za pośrednictwem poczty e-mail:  biuro@opencartlab.pl lub telefonicznie pod nr. +48 601 802 099.