Menu
Koszyk

Reklamacje

1. REKLAMACJE

Wszystkie reklamacje dotyczące jakości wykonania umowy zakupu oraz jakości zakupionych produktów wymagają formy pisemnej:

  • za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej sklepu
  • przy pomocy dostępnego na stronach sklepu formularza reklamacyjnego (formularz dostępny jest po zalogowaniu się na konto Klienta)
  • listem poleconym na adres: Grupa Informatyczna ALTKOMP, Al. Pokoju 81, 31-564 Kraków


2. ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW I ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU NA ODLEGŁOŚĆ

Sklep prowadzi wyłączną sprzedaż produktów w wersji elektronicznej (pliki cyfrowe), w związku z czym, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości dokonania zwrotu zakupionych i pobranych przez Klienta produktów.